Започват преговори за реформа в здравеопазването. Служебният здравен министър Стойчо Кацаров поясни, че стартират обсъждания за промени в Националния рамков договор - сред идеите е да отпаднат лимитите за болниците, както и да се увеличат цените на клиничните пътеки. И двете искания според служебния министър ще влязат в сила не по-рано от 1 януари, съобщава БНТ.

Министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров представи накратко насоките за промяна на модела на здравната система, по които е постигнато съгласие с Националната здравноосигурителна каса. Ние като граждани се нуждаем от такава промяна, защото всичките ни здравни показатели са лоши, заяви той.

"Искаме да поставим началото на такава промяна, защото всички ние споделяме оценката, че здравната ни система не се намира в добро състояние и може са работи доста по-добре отколкото работи в момента", заяви Кацаров.

"Постигнали сме необходимото съгласие и искаме колкото може по-бързо да стартират преговори за промени в Националния рамков договор. Някои от тях надявам се веднага, други ако е необходимо от началото на следващата година със следващия бюджет на НЗОК, но за да могат да бъдат факт тогава преговорите по тях трябва да започнат още сега”, допълни той.

На първо място, аз ще настоявам да отпаднат лимитите. Те бяха въведени 2015 година, а няма данни това да е подобрило медицинската помощ, посочи здравният министър.

На второ място, министър Кацаров предлага да се обсъдят промени в цените на медицинските услуги. Според него трябва да се плати повече, където има повече дейности.

"Аз ще настоявам да се въведат коефициенти на цените на тези медицински услуги. Не е все едно дали човека, който лекуваш, е на 20 или на 90 години. Поставянето на дадена диагноза също не е различно. Идеята на въвеждането на коефициенти е да има по-справедливо заплащане", обясни той.

По отношение на отпадането на лимитите и промяна на цените на пътеките това може да стане още следващия месец, каза още д-р Кацаров. Правилното обаче е да се договорят и да се стартират от 1 януари със следващия бюджет.

На следващо място министър Кацаров посочи предложението да се прехвърлят повече дейности от болничната помощ в извънболничната. Такива стъпки са направени през предишни години и трябва да се довършат, уточни той.

Другото предложение е да се сложи край на историята 24 часа, 7 дни на разположение да са личните лекари. По думите му това води до неблагополучие и за лекаря, и за пациента.

Последната точка, която е обсъдил с представителя на Здравната каса, е да се намери механизъм, с който да се въвлече пациентът в контрола на дейността. Кацаров уточни, че и потребителите би трябвало да са заинтересовани да не се злоупотребява с техните пари и източването на системата.

Това са важни въпроси, свързани с функционирането на цялата здравна система, заключи д-р Кацаров.

Управителят на НЗОК проф. Петко Салчев каза, че експертите ще обсъдят какви биха могли да бъдат промените в нормативната уредба, а за цени може да се говори през есента, когато ще има яснота за бюджета на Здравната каса.

Председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров посочи, че идеите на министъра са били обсъждани в съсловната организация. Важно е парите да следват пациента, да не се определят в някой кабинет, важно е да изнесем голяма част от дейностите в извънболничната помощ, коментира той.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.