За всички над 350 лечебни заведения на територията на България, цените на клиничните пътеки ще бъдат увеличени с 20 лева първо. С тях се покриват цените на тестовете, които ще се правят на пациенти, съмнителни за коронавирус и с 10% е увеличението на цените на клиничните пътеки от 1 август до 31 декември 2020 г. Това увеличение ще има устойчив характер и ще продължи и през 2021 г. Това заяви на пресконференция здравният министър Костадин Ангелов.

В първичната извънболнична медицинска помощ, касаеща над 4400 практики, се предвижда увеличение на цените на всички дейности до 31 декември средно с 10% и с между 1 и 2 лева за дейност, което ще доведе до увеличение на плащанията за последното тримесечие, както и на цените за заплащане на преминал пациент, добави Ангелов. В специализираната извънболнична медицинска помощ се увеличават цените на първичните и вторичните прегледи отново с 10%, тук се увеличават и цените и обемите. Това касае над 6000 практики, подчерта Ангелов.

Увеличенията влизат в сила от 1 август, а за денталната помощ от 1 септември и ще действат до края на годината, като се предвижда те да продължат и догодина.

Цените на дейностите на стоматолозите също се увеличават приблизително с 10 %, с изключение на протезите. По думите на здравния министър това ще доведе до повишаване на качеството на предлаганата дентална помощ.

С 10 % се увеличават и цените при фармацевтите при заплащането на рецепти, които са 100 % реимбурсирани от НЗОК.

Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов добави, че от държавния бюджет в бюджета на НЗОК ще бъде отпуснат допълнителен финансов ресурс до 126 млн. лв., за да се покрият всички договорености, разписани в анекса към Националния рамков договор до края на 2020 г.

На въпрос откъде ще бъдат взети средствата за увеличенията, зам.-министърът Жени Начева каза, че те ще бъдат взети от оперативния резерв на Касата за 2020 г.

„6 млн. лв. за първична медицинска помощ, 3 млн. лв. за специализирана медицинска помощ, 3 млн. лв. за медико–диагностични дейности и до 10 млн. лв. за дентална помощ. На този етап не са разчетени допълнителни средства за медицински дейности, като при възникване на такава необходимост ще имаме готовност да реагираме“, посочи Начева.

Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. Петко Салчев обясни, че разплащането към болничните и лечебни заведения няма да стане веднага, но до края на годината този въпрос ще бъде уреден и законодателно, защото той 4 години не може да намери решение и най-накрая са стигнали до договореност и решение.

„Това е третият анекс, който подписваме в рамките на няколко месеца. Стартирахме с извънредното положение и с една клинична пътека. Благодарение на усилията на всички, които са тук на тази маса, създадохме методика така, че лечебните заведения да не изпитват определени затруднения. На база на разчетите, които имаме, да им помогнем при спазването на стъпките и решенията, които са публикувани на интернет страницата на НЗОК“, уточни той.

Председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров обяви, че ще бъдат подпомогнати лечебните заведения.

„С цел вливане на свежи средства в лечебните заведения Надзорният съвет взе решение да се пристъпи към изплащане, до края на годината, на т.нар. извършена и неразплатена дейност, за която говорим от години. Това ще стане в рамките на бюджета на Закона за здравната каса за 2020 г.“, каза той.

Според него това ще даде устойчивост и спокойствие на лечебните заведения във финансов план в есенния период, който предстои.

Председателят на Българския зъболекарски съюз д-р Николай Шарков изрази задоволство от свършената работа и подписания Анекс.

„Увеличението с 10% на всички дентални дейности, без протезите, е един наистина доста решителен момент в момент на пандемия и тези средства, които се отделят от резерва на касата, те ще послужат за увеличение на трудовите възнаграждения и качеството ще бъде запазено и подобрено, такова, каквото е в момента в денталната помощ. Това увеличение ще бъде и база за започващите преговори по финансовата рамка на НРД 20-22. Имаме добра основа, от която можем да стартираме и новите преговори“, каза още Шарков, цитиран от "БГНЕС".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.