Навременните мерки, предприети от българското правителство за ограничаване разпространението на пандемията от COVID-19 и в подкрепа на туристическия бизнес, вече дават резултат. Това съобщават от Министерството на туризма. И допълват, че "безспорен факт е и мобилизацията на бранша".

"Местата за настаняване и заведенията за хранене в страната работят със засилени здравно-хигиенни мерки, даващи възможност за безопасно пребиваване на туристите", заяви в Слънчев бряг министърът на туризма Николина Ангелкова пред ръководители на дипломатическите мисии у нас.

В работната среща участваха кметът на община Бургас Димитър Николов, директорът на РЗИ - Бургас доктор Георги Паздеров, кметът на Каварна Елена Балтаджиева, която изнесе презентация пред присъстващите за възможностите за разнообразни форми на туризъм в Каварна и други. Дипломатите имаха възможност да се запознаят на място с условията за почивка у нас, съобщи “actualno.com”.
 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.