Микробус горя на магистрала „Хемус” тази сутрин, съобщава „Дарик". Инцидентът е станал около 07:30 ч. в района на Девня. Няма пострадали хора.

Огънят е бил изгасен, без да се налага да бъде отклонявано движението. 

Снимки: Теодор Таракчиев; Facebook/ Виждам те КАТ – ВАРНА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.