В Деня на Земята – за поредна година, екип на общинската администрация се погрижи за белите дробове на Девня, като засади повече от 20 дръвчета около новия параклис в парк „Разсадника“ и в парк „Марково“ в кв. Повеляново, съобщи кметът Свилен Шитов.

От името на цялата община той благодари на дамата, която дари фиданките, с които парковете в Девня ще станат още по-зелени и красиви!

Дръвчетата от вида Пауловния са медоносни, растат бързо и обсипват короната си с едри нежнолилави цветове. В Китай те се смятат за символ на щастието и затова често могат да се видят около домове, в градини и градски алеи. Вярвам, че ще успеем да ги опазим и още през следващата година ще можем да се насладим на красивия им цъфтеж!, заяви още кметът на Девня.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.