От полицията във Варна съобщиха, че работят по случай, свързан с мъж, вдигнал брадва и заплашвал четирима с убийство. Униформените са задържали 34-годишен мъж от с. Венелин, община Долни чифлик. На 26.08. т.г., около 23:00 ч., държейки брадва в ръка той отправил заплахи за убийство към две жени и двама мъже.

След подаден сигнал, той е задържан за срок до 24 ч. и срещу него е започнато досъдебно производство.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.