Окръжен съд – Варна определи постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 28-годишния Николай Т, обвинен за грабеж в игрална зала в Девня.

Според обвинението деянието е извършено на 13 август 2020 г., около 03,15 часа, когато в игрална зала в Девня влязъл маскиран мъж, който заплашил служител в залата с бутафорен автомат и извършил грабеж на около 300 лв. След действията на полицията, Николай Т. е задържан и му е било повдигнато обвинение за извършване на престъплението.

От справката за съдимост на 28-годишният мъж е видно, че той е с богато съдебно минало. Николай има 21 влезли в сила присъди, от които 17 са за престъпления против собствеността. Предпоследната влязла в сила присъда на Районен съд – Варна е от 13.07.2017 г. за кражба, извършена при опасен рецидив.

Защитата на обвиняемия оспорва събраните доказателства, водещи до обосновано подозрение, че Николай Т. е автор на деянието, като беше изтъкнато че свидетелските показания са доста противоречиви и не следва да се кредитират.

Пред съда обвиняемият заяви, че е готов за съдейства на следствието и прокуратурата и помоли да му бъде определена по-лека мярка за неотклонение.

Състав на Варненския окръжен съд разгледа събраните до момента доказателства – свидетелски показания, записи от видеокамери, протоколи за претърсвания, както и характеристичните данни за лицето и свидетелството му за съдимост. Съдът направи извод, че съществува обосновано подозрение Николай Т. да е съпричастен към деянието, за което му е повдигнато обвинение.

Според съдебния състав съществува и реална опасност той да се укрие и да извърши ново престъпление, предвид предишната му съдимост и лошите характеристични данни за личността му. Поради наличието на изискуемите от закона предпоставки, Варненският окръжен съд определи, че най- правилната и законосъобразна мярка за неотклонение, спрямо Николай Т. е „задържане под стража“.

Определението на Окръжен съд – Варна може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.