Варненски мотоклубове се обединяват в мащабна кръводарителска акция. Така рокерите отбелязват Деня в памет на загиналите на пътя мотористи. Кампанията тече в момента в Кръвния център във Варна.

През последните пет години мотоклубовете във Варна се обединяват в такива мащабни кръводарителски акции. Правят го два пъти годишно - в началото и в края на мотосезона.

Организатор на проявата е мотоклуб "Вокил" и до момента пет мотоклуба от Варна са подкрепили акцията. Повече от 30 са дарителите днес и все още има желаещи да дарят кръв, съобщава БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.