Мащабна кибератака е осъществена в Австралия, съобщи БНТ По думите на премиера Скот Морисън нападението е започнало преди месеци, но през последните дни е станало особено активно.

Предполага се, че действията на хакерите се подкрепят на държавно ниво, каза още Морисън, но не назова конкретна държава. Добави обаче, че не са много страните, които разполагат с подобен ресурс.

Скот Морисън, министър-председател на Австралия: Тези действия атакуват австралийски организации от множество сектори и на всички нива - включително правителство, индустрия, образование, здравеопазване, обществени услуги.

Съществен пробив или изтичане на данни не е имало, беше категоричен Морисън, но прикани администрацията и бизнеса да бъдат внимателни.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.