С двойна италианска победа започна сезона в алпийските ски при жените. Марта Басино триумфира в гигантския слалом в австрийския зимен курорт Зьолден, като 24-годишната състезателка остави зад себе си носителката на големия кристален глобус Федерика Бриньоне.

На финала двете бяха разделени от 14 стотни. Успехът е втори в кариерата на Басино, която спечели гигантския слалом в Килингтън преди по-малко от година.

Тя се адаптира най-добре през първия манш, когато мъгла и снеговалеж затрудняваха видимостта. Впоследствие Басино задържа преднината си.

Заради контузия в гърба Микаела Шифрин не участва в състезанието, което се проведе без публика.

В неделя предстои гигантски слалом при мъжете.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.