Един от символите на Ню Йорк и САЩ - Статуята на свободата, е бил ударен от мълния. Потребителите в социалната мрежа са споделили видеоклипове на тази спираща дъха гледка.

На кадрите се вижда, че ударът от мълнията попада в гранитния постамент, на който е разположена скулптурата. Не са открити повреди след това.

Метеоролозите вече предупредиха жителите на Голямата ябълка за буря, силни гръмотевични бури и възможни наводнения, пише "Монитор", цитиран от “standartnews.com”.

Снимка: АР

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.