Смело коте с лъвското име Симба прогони слон с тегло четири тона, дръзнал да навлезе в градината на дома му в Тайланд, пише в. "Дейли стар", цитиран от "ДарикНюз". Удивителни кадри показват как дребният космат "пазач" без капка страх се изправя срещу огромното животно, тръгнало да "плячкосва" храна в тъмна доба.

Оправдавайки напълно лъвското си име, котето безстрашно защитава територията от слона, способен само с една стъпка да убие човек. Вместо това гигантът "побягва" с празен хобот.

Местни жители разказват, че 35-годишният слон на име Паи Салик редовно им "досажда", тъпчейки градините им в търсене на храна. "Слонът живее в гората, но прави редовни среднощни набези по домовете на хората, за да търси храна.

Местните жители много добре го познават. Стопанинът на Симба споделя, че питомецът му е доста агресивен и "не обича други животни да навлизат в територията му", казва рейнджърът Амнат Норасин.

В Тайланд около 2000 слона живеят в естествена среда и приблизително същият брой - в плен. Дивите животни бродят из защитените паркове в страната, но често влизат в конфликт с хората, навлизайки в обработвани от тях земи в търсене на храна.

Слонът е защитен вид в Тайланд и убийството му носи до три години лишаване от свобода и глоба от 1000 бата (25 лири), разказва "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.