Учениците и от малките класове преминават онлайн, но не масово, а с молба. Проверка на вестник „Монитор“ показа, че родители вече започнаха да „пускат“ децата си в домашно обучение, още преди да влезе в сила заповедта на здравния министър Костадин Ангелов за преминаване към дистанционна класна стая на гимназистите.

От днес, 29 октомври, всички ученици в страната от 8-и до 12-и клас са пратени да учат от вкъщи. Мярката е част от пакета рестрикции, с които от здравното министерство се опитват да намалят нарастващия всеки ден брой на новозаразени с коронавирус у нас.

В същото време още в началото на годината беше дадена възможност всеки родител, независимо в кой клас е детето му, да поиска то да се обучава дистанционно. Вариантите за това са два – ако ученикът е с хронични заболявания, молбата се пуска до директора на учебното заведение.

При втория вариант изискване за крехко здравословно състояние няма, но молбата се пуска до Регионалния образователен инспекторат, който трябва да разреши на родителя детето му да остане вкъщи за цялата учебна година или за определен период от време.

Вторият вариант, макар да няма изкисвания за хронични заболявания, е доста по-труден за родителите. Причината – семейството получава учебни материали, по които хлапето се подготвя чрез консултации с учителите, а не участва във виртуална класна стая с останалите деца от класа.

Въпреки че по този начин реално голяма част от образователната тежест пада върху родителя обаче, се оказа, че молби за подобен тип обучение не липсват. Основната причина е страхът на родителите, че детето им може да се зарази в школото, както и фактът, че доста от семействата вече работят също дистанционно и имат възможност да оставят хлапето си вкъщи.

Съществува и друга опция, която бе разписана от образователния министър в началото на тази седмица. Досега 8 училища в страната са преминали в електронна форма на обучение със заповедта на просветния министър Красимир Вълчев, съобщиха от МОН. Тя бе издадена в понеделник и дава възможност след решение на педагогически съвети и молба от директора школата от червената и оранжевата зона да превключват на онлайн уроци, ако има ръст на заболяеваемостта сред ученици и учители и отсъстващите със симптоми.

Шест от училищата, които са избрали да учат дистанционно, попадат в червената зона. 4 школа от Търговище и по едно от Габрово и Шумен ще учат онлайн след разрешение на просветния министър. Сред тях е Първо основно училище „Христо Ботев” в Търговище.

Там от 27 октомври до 5 ноември присъствените занятия се преустановяват за учениците от 5-и до 7-и клас, става ясно от заповедта на директора. На място продължават да учат учениците от 1-и до 4-и клас. Такава беше и препоръката на министъра – учениците от начален етап да преминават последни към онлайн уроци, тъй като за тях е важно педагогическото взаимодействие.

На дистанционно обучение преминава и по едно училище в областите Велико Търново и Бургас. Заявленията на други 6 училища също се разглеждат, уточняват от образователното министерство.

Какво трябва да направят училищата,
ако искат да минат онлайн

В предложенията си за преминаване към онлайн обучение за определен период от време, съгласно заповедна на просветния министър, училищата трябва да посочат конкретни цифри и проценти на заразени или карантинирани ученици и учители, става ясно от съобщение на шефката на образователния инспекторат в София Ваня Кастрева.

Директорите трябва да посочват следните данни и да ги сравняват спрямо общия брой:

Брой ученици с положителна проба за COVID-19;

Брой карантинирани ученици и паралелки;

Брой педагогически персонал с положителна проба за COVID-19;

Брой карантиниран педагогически персонал;

Брой отсъстващи ученици по здравословни или лични причини;

Брой отсъстващи лица от екипа с грипоподобни симптоми;

Процент общо отсъстващи ученици спрямо броя ученици в училището;

Процент общо отсъстващ педагогически персонал спрямо броя педагогически персонал в училището.

В предложението трябва да са посочени и начална и крайна дата на предложеното обучение от разстояние в електронна среда. Препоръчително е да е до една или две седмици, отбелязва Кастрева.

Директорите трябва да посочат и доказателства, че решението е взето от педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет и при отчитане на нагласите на преобладаващата част от родителите на учениците. Вчера Кастрева сподели, че според нея поне 2/3 от родителите трябва да бъдат съгласни, уточнява "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.