През месец юни ви разказахме за мисията на баща и син да гребат през океана в подкпера на донорството. Стефан Иванов и 16-годишния му син Максим се отправиха на мисия от Португалия до Бразилия.

Те потеглиха от бреговете на Португалия с идеята да пресекат Атлантическия океан с лодка – пътуване с кауза, посветено на донорството. Стефан и Максим са замислили да изминат 6 хиляди километра по вода с построена от тях гребна лодка, за да стимулират повече хора да бъдат потенциални донори след смъртта си и така да спасят човешки живот. Двамата пътуват със сателитен телефон, но без достъп до Интернет и при строг режим на гребане и почивка, пише днес „Радио Варна”.

След принудителен престой на Канарските острови заради проблем с автопилота на лодката, който задава посоката на движение, двамата са готови отново да прегърнат вълните.

Стефан и Максим ще се спуснат на юг покрай африканския бряг, западно от Кабо Верде, а после ще се отправят към северните части на Бразилия.

Вече са успели да се изплъзнат на марокански пирати.

„Лодката е като коркова тапа. Тя не потъва във вълните, просто се качва над тях, върти се и с часовете гребане се свиква. Много е странно през нощта да гребеш, тъй като чуваш само шумовете на вълните, особено в нощите без луна, но се свиква. Сетивата се настройват дори без видимост – да усещаш откъде идва вълната, накъде да се наклониш, от коя страна да загребеш по-силно, по-слабо, така че да ориентираш лодката. Едно гребане от два часа минава като 10-15 минути“, обясни Стефан Иванов. Той описва океана като „хълмист пейзаж“, защото там не виждаш равен хоризонт, „все едно си на друга планета.“

Засега не са преживявали истинска буря, но се е наложило да изпомпват вода от лодката, което е било много изморително и е нарушило режима им на гребане и спане.

Снимка: БНР

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.