Администрацията на американския президент Доналд Тръмп през близките дни ще обяви нови мерки срещу заплахите за националната сигурност, свързани с популярни китайски приложения в мрежата.

Държавният секретар Майк Помпео заяви в интервю за Fox News, че става дума за широк спектър от рискове, породен от китайските програмни продукти.

Той коментира, че става дума включително за приложението TikTok, както и за други програми, събиращи лични данни на американски граждани.

"Дълго време Съединените щати казваха - добре, ако се забавляваме с това, ако компанията може да печели от това, значи го позволяваме. Президентът Тръмп каза достатъчно, ще поправим това." - отбелязва Помпео.

Напомняме, администрацията на Тръмп многократно е изразявала резерви към дейността на китайските социални мрежи в САЩ. През седмицата американското правителство взе решение за проверка на мрежата TikTok от Комисията по чуждестранните инвестиции. Пекин определи това като дискриминация.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.