Магистрала „Тракия” остава затворена след зловещата катастрофа вчера, отнела живота на шестима души. Турски ТИР, пътуващ в посока Бургас, разцепи мантинелата и се обърна в насрещното платно. Камионът помете 5 коли и се запали. Пожарникари рязаха смачканите автомобили, за да извадят хората от тях.

Дете на 3 годинки е с опасност за живота. То и още четирима са откарани в университетската болница в Стара Загора, съобщи шефът на лечебното заведение Йовчо Йовчев.

Сега движението в посока София е спряно. Колите се движат по обходните маршрути: п.в. "Оризово" - Плодовитово - Поповица - път I-8 - Садово - път II-56 - п.в. "Войводино".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.