Камион, който превозва дини, е разсипал товара си на АМ „Хемус“ в посока Шумен, съобщиха от КАТ-Варна. Инцидентът е станал около 7.30 часа тази сутрин в участъка между Провадия и Неофит Рилски, до пътен възел Ветрино.

Движението не е затворено или отклонено, свободна е лявата лента на магистралата, допълниха от КАТ.

На място има полиция от Провадия, създадена е допълнителна организация за почистване на пътното платно.

Снимката е на Васко Василев от ФБ групата "Виждам те КАТ-Варна".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.