1 октомври, четвъртък, Концертно студио на Радио Варна, 19:00 часа.

Откриване на фестивал КАМЕРАЛИЯ, песенен концерт с участието на Бюлент Бездюз, тенор (Турция) и Людмил Ангелов, пиано (България)

ПРОГРАМА

Роберт Шуман (1810-1856) – Цикъл от 16 песни, Оп. 48, Dichterliebe / Любовта на поета по поеми от Хайнрих Хайне:

Im wunderschönen Monat Mai
Aus meinem Tränen spriessen
Die Rose, die Lilie, die Taube
Wenn ich in deine Augen seh'
Ich will meine Seele tauchen
Im Rhein, im heiligen Strome
Ich grolle nicht
Und wüssten's die Blumen, die keinen
Das ist ein Flöten und Geigen
Hör' ich das Liedchen klingen
Ein Jüngling liebt ein Mädchen
Am leuchtenden Sommermorgen
Ich hab' mi Traum geweinet
Allnächtlich mi Traume
Aus alten Märchen
Die alten, bösen Lieder

Анонимен автор – Nazende sevgilim (популярна турска песен), аранжимент на А. Бекиров

Концертът се осъществява със съдействието на Посолството на Република Турция

Очаквайте още:

7 октомври, 19:00 часа. : “Руска есен” - камерен концерт на Румен Цветков, виола и Людмил Ангелов, пиано. В програмата: М. Глинка, С. Прокофиев, А. Глазунов, М. Балакирев, П. Чайковски.

28 октомври, 19:00 часа. : “СамоДиви” - камерен концерт на Ина Кънчева, сопран и Василена Серафимова, маримба. В програмата: Й. С. Бах-Ш. Гуно, Дж. Росини, М. Равел, Г. Златев-Черкин, П. Хаджиев, Кр. Кюркчийски.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.