Тя ще се проведе от 12 до 18 август, а локацията е в кв.Възраждане. Точното място на провеждане - бул. Цар Освободител, новата циркова площадка.

Август е прекрасно време за летни забавления на открито, подсещат организаторите.

Те са подготвили разнообразни атракциони, игри с награди, вкусни сладки и солени предложения, барбекю, студена бира, освежаващи напитки и специална програма на сцена под звездите.

Ето и музикалната програма на Лятна Фиеста за празника на Варна с начален час 20:30 часа за всички дни:

12.08 – Елица Тодорова

13.08 – Монти и Петя Алекса

14.08 – Стенли, Фънки и приятели

15.08 – Тита

16.08 – Славка Калчева

„Лятна фиеста за празника на Варна” ще се проведе на открито и при спазването на всички препоръки и изисквания за запазване на здравето на всички участници и посетители.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.