Лудогорец" се разделя с треньора си Павел Върба. В кратко съобщение от клуба обявиха, че ръководството започва преговори за прекратяване на договорите на чеха и хората от екипа му.

Временно тимът ще бъде воден от Станислав Генчев. Той беше начело на "Лудогорец" в периода от август до декември 2019 г., съобщава "Дневник". 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.