Състезателката на варненския клуб по плувни спортове „Астери“ Лора Великова, която е само на 13 години, стана абсолютна републиканска шампионка при жените на държавния личен отборен шампионат за мъже и жени. 

Състезанието се провежда в София от 27 до 30 август на закрития 50-метров басейн "Дианабад". Лора Великова (2007) заслужено спечели титлата и златния медал в дисциплината 200 м бруст с време 2.45.14. Тя стана вицешампионка на 200 м съчетано плуване и бронзова медалистка при жените в една от най–тежките дисциплини - 400м съчетано плуване, съобщи "Радио Варна".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.