Локдаун", мярка за ограничаване, прилагана от правителствата по света за смекчаване разпространението на COVID-19, е обявена за„ Думата на годината на Колинс 2020 “.

"Колинс" са избрали "локдаун", защото това е обединяващо преживяване за милиарди хора по света, които са се подложили на ограничения заради новия коронавирус. Колинс регистрират над четвърт милион употреби на „Локдаун“ през 2020 г. срещу само 4000 през предходната година.

Рестриктивната мярка беше приложена от много държави по света за ограничаване разпространението на новия коронавирус. Локдаун е фигурирал в списъка от 10 други думи, някои от които свързани с пандемията, свидетелстващи за развитието на английския език.

В списъка на кандидат термините на годината фигурираха също "коронавирус", "социално дистанциране" "самоизолация" и "техническа безработица".

Други думи, които са извън пандемията са такива като „Megxit“ - решението на Хари и Меган да се оттеглят като старши членове на кралското семейство. Също така „BLM“ - или Black Lives Matter - огромно антирасистко движение, което показа, че социалният прогрес е възможен дори в разгара на здравна криза. И, разбира се, интернет продължи по своя весел начин, създавайки термини като „TikToker“. Сайтът за видео споделяне затъмни всички останали като място за мемове и особен нов вид себеизразяване, поне за поколение Z, за което TikToking на практика е начин на живот, съобщава БНР.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.