Локализиран е пожарът, който избухна в събота край старозагорското село Дълбоки. Това съобщи БНР, цитирайки директора на местната пожарна комисар Стоян Колев.

„Спряно е разпространението на огъня по всички фронтове на периметъра на обхванатия район, екипи на пожарната и военните обаче продължават обхода, за да се приключат съществуващи отделни запалвания и да не се допусне възобновяване на огъня”, допълни той.

"Колегите от горските стопанства гледаха по карти, но тепърва ще минават по фронта, да го заснемат, тъй като е много сложна конфигурацията на изгорялата част. Горски масив малко е засегнат, повечето са лесонепригодни площи", каза още Стоян Колев.

място има шест екипа на пожарната Стара Загора, 30 души от 38-ми батальон от състава на Втора механизирана бригада, 4 екипа от горските стопанства и доброволци от селото. Надеждите са до края на деня огънят да бъде изцяло потушен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.