Прогнозите за влошаване на икономиката заради кризата, предизвикана от коронавируса са били надценени. Това се вижда в Германия, както и в България. Директните вреди върху цялата икономика не са толкова тежки, колкото се очакваше, каза днес пред bTV банкерът Левон Хампарцумян.

Той допълни, че има и сектори, които са по-тежко засегнати като туризма и ресторантьорството, но те бързо ще се възстановят след кризата. Хампарцумян отбеляза, че има сегменти на икономиката, които процъфтяват въпреки кризата, като онлайн търговията и куриерските фирми.

"Не трябва да губим доверие в банките в тази ситуация. В посткорона ерата те ще са институциите, през които ще се канализират системите за подпомагане", смята финансистът. Той е на мнение, че ще се стигне до влошаване на кредитните им портфейли, но през добрите години те са натрупали достатъчно буфери, за да преодолеят трудностите. Според него не трябва да има трето удължаване на кредитния мораториум.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.