В следващите два месеца публиката ще може да види едни от най-добрите български ленти от последните години и близкото минало, напълно безплатно в компанията на шума на морските вълни.

Събитието е организирано от Съюза на българските журналисти и Съюза на филмовите дейци, съобщава БНТ. Мястото е Международният дом на журналистите в местността Кабакум край Варна. Времето - всеки петък, събота и неделя - след залез. Причината да сте там - прекрасни български филми. Премиерната седмица е отредена на режисьора Костадин Бонев.

В киното времето не съществува. То е винаги една цяло неразривно, и затова е толкова важно да се показват филми от различни години и да се показват в днешния контекст", разкри режисьорът Костадин Бонев.

До края на август публиката край морето ще може да види на плажа до дома на журналиста филми на Милко Лазаров, Иван Павлов, Георги Стоянов, Киран Коларов, проф. Иван Ничев и академик Людмил Стайков. Повечето от режисьорите ще присъстват на прожекциите, допълва БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.