Първите три чартърни полета с германски туристи от Франкфурт, Берлин и Хановер пристигат утре – 27 юни, на летище Варна. Гостите ще бъдат настанени в хотели на курортите “Златни пясъци” и “Албена”. Там се спазват всички противоепидемични предписания. Летовниците са организирани от туроператорите DER touristic, Schauinsland и Alltours с авиокомпанията Bulgarian Air Charter.

От 1 юли до и от Варна стартират и полетите на най-големия туроператор в Германия и Европа. В своите доклади Министерството на външните работи на Германия помества ежедневна информация за туристическите дестилации по света, където България се определя като сигурна и безопасна туристическа страна, където за гостите са предприети всички противоепидемични мерки.

Следващите дни, допълва Радио Варна, се очаква да пристигнат туристи от Чехия и Полша, като за първи път ще има и директна линия от полския град Лодз до Варна. Полетът ще се осъществява един път седмично.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.