След кариера, обхващаща 25 години в британската гимнастика, медийният специалист Вера Маринова - Аткинсън се пенсионира.

"Вера е добре позната и изключително уважавана в целия гимнастически и медиен свят и ще липсва много, особено на големи събития свързани със спортната и художествената гимнастика, на които тя ръководеше прецентровете"у пише на страницата на Британската федерация по гимнастика, разказва БНР.

Коя е Вера Маринова:

Тя е участничка на три световни първенства по художествена гимнастика, носителка на две световни титли (1969 и 1971) и бронзов медал с националния ансамбъл по художествена гимнастика през 1967 година.

Дългогодишен спортен журналист към на БНТ, като две години е била и директор на спортна редакцията.

Владее руски, френски и английски, а немски, испански и италиански - разговорно.

В момента живее във Великобритания и и до момента работи като ръководител на отдел "Медия и ПР" към Британската асоциация по гимнастика.

Омъжена е за Джон Аткинсън. Има две дъщери - Вероника и Диляна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.