Учени разработиха техника, използваща лазери, с която може да се проверява автентичността на  уискито, без да се премахва капачката.

Известно е, че емблематичните бутилки уиски се продават на много високи цени, някои за на милион. И все пак, собствениците на такова уиски не могат да разберат дали съдържанието на бутилката е оригинален продукт. Според проучване от 2018 г. на службата за интелектуална собственост към Европейския съюз, фалшивите напитки струват на британската икономика над 200 милиона паунда загуби годишно.

В ново изследване на учените от университета в Сейнт Андрюс е разработен метод, използващ лазери, чрез които може да се анализира съдържанието. Екипът използва метода на лазерната спектроскопия, процес, който осветява чрез лазерна светлина въпросното вещество и пробата разсейва светлината в различни цветове.

„Лазерната спектроскопия е мощен инструмент за характеризиране на химичния състав на много материали, но да се използва, за изследване на алкохол и то по този прост начин е наистина вълнуващо“, каза професор Кишан Долакия, който ръководи проучването.

Цветовете на разсеяната светлина зависят от химичния състав на веществото и могат да се използват за идентифициране на материали.

Изследователите демонстрираха преди десетилетие, че лазерната спектроскопия може да се използва за идентифициране на фалшиво уиски. Предишният им метод беше затруднен от факта, че алкохолът не е единственият материал, който разсейва светлината: стъклото на бутилката може да създаде още по-голям сигнал, който намалява сигнала, произведен от съдържанието. Следователно, предишните методи изискваха отстраняването на малко количество течност за тестване.

„Никак не ми е приятно, когато трябва да отделя капка уиски за проверка на валидността. Предпочитам да изпия цялата бутилка“ – казва Джолакия.

Според екипа подходът не изисква сложни оптични настройки и може да бъде приложен за широко използване. По-късно учените демонстрираха същия метод метод при проверка на автентичността на водка и джин, съобщи "Lider.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.