Българската кухня между традицията и бъдещето - под това мото Кулинарен клуб Варна започна конкурс за най-оригиналните кулинарни рецепти, вписващи се в темата. Идеята е на известния варненски ресторантьор и хотелиер Желязко Каракашев, който обяви конкурса в интернет сайта на клуба.

Могат да участват както професионалисти, така и любители, каза Желязко Каракашев. Най-оригиналните рецепти ще бъдат публикувани, ще има и представяне на автора на рецептата. Обмисля се и идеята отличените рецепти да влязат в менюто на ресторанти, които проявят интерес, като бъде поставено лого, че това ястие е българско.

"Това ще даде допълнителна култура и преживяване не само на чужденците, но и на българския потребител.", смята Каракашев. Според него кулинарните познания са много малка част от формирането на една кухня, която трябва да е сравнително лесна, вкусна, да се приготвя бързо и да е запомняща се. Затова маркетингът е един сериозен инструмент, който в българския туризъм е подценен.

Междувременно проектът „Черноморска кухня“, който стартира през 2018 г., продължава да се развива, макар и по-бавно в обстановка на пандемия, коментира Желязко Каракашев. Той е единият от участниците от българска страна в проекта, в който участват още Русия, Румъния, Турция, Грузия, Украйна и България.

Проектът се развива бавно, защото взаимодействие и синхрон между всички страни не е лесен, уточни ресторантьорът. Към момента базата данни от храни, ястия, продукти и вина вече е направена. Тепърва предстои селектирането на типичните продукти, които са характерни за региона и които характеризират тази кухня, но и тази работа ще отнеме доста време, допълни Каракашев. След като всичко това бъде свършено, обществеността ще бъде запозната с резултатите и ще започнат различни инициативи, които да популяризират черноморската кухня.

припомни, че България е предложила около 50 позиции от продукти, ястия, подправки и вина и в момента те се селектират. Включени са киселото мляко, саламуреното сирене, чубрицата и т.н., съобщи Радио Варна.

По-важно е да се определи кои регионални продукти са характерни за целия черноморски регион, допълни Желязко Каракашев. За разлика от Русия, която финансира проекта на местно ниво, българската държава не е подпомогнала финансово този проект.

Снимка: Желязко Каракашев

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.