„Дистанционната форма на образование, която стартирахме от началото на извънредното положение в страната, не е организирана от училище. Това беше обучение в електронна среда при запазване на дневната форма. Част от училищата ще стартират ефективно дистанционна форма на обучение. Учениците могат да се включат в обучение в училища-центрове за дистанционно обучение. Това е едната алтернатива, другата е – запазвайки дневната форма на обучение, до 30 дни да могат да се обучават едновременно чрез виртуална връзка в реалната класна стая“. Това обясни пред БНР министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Той подчерта, че родителите имат право на избор, а „единственият дискусионен въпрос, който се оформя е дали това да бъде единствено по медицински причини или въз основа на личен страх“.

„Трябва да намерим разумната граница, смятам, че ще подходим отговорно. Ходеното на училище е свързано с елемент на обвързаност“.

В предаването „Преди всички“ Вълчев допълни:

„Училищата ще имат свобода. Ако някое училище желае да реализира хибриден образователен процес, въпреки че такъв се организира трудно, то може да го направи, но това означава два пъти повече класове“.

Министърът подчерта, че за всеки случай, при който се установи заразяване с коронавирус в училище, ще се прави анализ на конкретната ситуация.

Вълчев изтъкна, че увеличението на заплатите на учителите от догодина с 15 на сто ще е факт независимо от това дали той ще е все още министър, допълни БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.