Безценен предмет се издирва край Варна - уникален вид хидрофон, с който се записват звуците на китоподобни бозайници - делфини и моткури, в Черно море. Той не е ценен като предмет, но е безценен за научна дейност, съобщи Агенция „Фокус”.

С призив за съдействие излязоха от екипа природолюбители, които събират данните от него: Поради лошото време и бурните южни ветрове в края на февруари едно от устройствата, чрез които записваме звуците на делфини в определени точки по крайбрежието – вид хидрофон (FPOD), е било изгубено. По време на регулярната инспекция и поддръжка на устройствата екипът ни установи, че то не е на мястото, на което беше закотвено – далян в близост до град Балчик.

Единственото предназначение на хидрофона е да записва високочестотни звуци под вода, той няма друга ценност.

Аз и моите колеги се обръщаме с молба към всички, които се намират по крайбрежието през следващите дни да се оглеждат по брега за изхвърлен от вълните хидрофон, като този на приложената снимка, и ако забележат такъв, да се свържат с нас на посочените контакти: Галина Мешкова - 0879 977 271 и Димитър Попов - 0885 108 712.

Двамата са експерти към "Зелени Балкани", която е водеща организация в областта на опазването на редки видове и местообитания в България. Тя е основана през 1988 година и е най-старата природозащитна НПО в България. В 30-годишното си съществуване, "Зелени Балкани" се е утвърдила пред международните и националните институции, власти и донори като желан партньор и организация с висок авторитет. Свидетелство за това е доверието, с което се ползва организацията, членството на близо 6000 български и чужди граждани в нея, както и подкрепата на хиляди други.

Благодарение на стотиците доброволци и експерти на организацията и получената международна и национална подкрепа, сдружението е постигнало значителни резултати в опазване на уникалното природно наследство на България.

Хидрофонът, който се е изгубил, е част от четири такива, дарени на организацията от производителя - английска фирма. Поради спецификата на теченията той може да е достигнал до Варна, дори да е продължил към Южното Черноморие.

Заедно с други организации, от страните в Черноморския басейн, те записват звуците на делфини и моткури, като целта е да се направи мониторинг на сезонната динамика на морските бозайници. Проектът е стартирал в края на 2020 година.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.