От ОД на МВР - Варна съобщиха за инцидент в магазин за дрогелия в морската столица.

В резултат на предприети незабавни оперативни действия е задържанa 26-годишна варненка. Според събраните до момента данни от полицията, тя е извършила кражба на козметика.

Сигналът за случилото се бе подаден вчера, около 13:40 часа. Оказало се, че жената е известна на МВР.

Задържана е с полицейска мярка за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под наблюдението на прокуратурата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.