Състав на Варненския районен съд е уважил днес, 1 септември, искането на Районната прокуратура, като е взел мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на 57-годишния Желязко Ж. Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за кражба, представляваща опасен рецидив.

На 28 август тази година полицейски служители, които участвали в специализирана полицейска операция против битовата престъпност, забелязали Желязко да влиза в жилищен блок на ул. „Студентска“ във Варна. Служителите на реда познавали лицето, тъй като мъжът е част от активния криминален контингент.

Той е осъждан девет пъти, като повече от престъпленията му са против собствеността. Те застанали в засада, за да видят кога 57-годишният мъж ще напусне жилищния блок.

На излизане Желязко се появил с чанта. Задържан бил след около 500 метра. В чантата били намерени множество инструменти, които обвиняемият откраднал от стая между етажите на жилищния блок.

Вратата мъжът отключил в връзка ключове, които носел със себе си.

57-годишният мъж бил привлечен към наказателна отговорност за престъпление по член 196 от НК. Признал е вината си. Откраднатите вещи са върнати на собственика им.

Определението на Варненския районен съд, с което е наложена най-тежката мярка за процесуална принуда на обвиняемия – задържане под стража, подлежи на обжалване пред Окръжния съд.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.