Пазарът на жилищни имоти остана почти незасегнат от коронакризата, за разлика от този на офис сградите и търговските площи. Не се сбъдна прогнозата за срив на цените на жилищата, въпреки че доста сделки се сключват под първоначалните оферти. Очакванията са за спад на цените средно с около 5% за тази година.

Това коментира Добромир Ганев, председател на Националното сдружение "Недвижими имоти". Той посочи, че в началото на извънредното положение пазарът е замрял за около два месеца, но после бързо се е възстановил. Все пак за София се отчита 13% спад на сделките с жилищни имоти от началото на годината. В областите Пловдив и Бургас този спад е 15 и 18%, докато във Варненско е 7.5%.

"Въпреки това броят на сделките е значителен и до края на годината ще се върнат на нивата отпреди коронакризата", смята Ганев. За първото полугодие на миналата година в София са реализирани 13 000 сделки, а за тази година те са 11 000.

"Покупката на имот си остава предпочитаната за българина инвестиция на спестените пари", заяви Ганев. За последните месеци се е увеличил интересът към извънградски имоти - както къщи, така и парцели, включително и към закупуване на жилища във ваканционни райони, където цените са по-ниски от тези в големите градове.

"Спад на цените на имоти не може да има, тъй като банките отново започнаха активно да кредитират след първоначалното затягане през март и април", коментира и кредитният експерт Тихомир Тошев, управител на Кредит център.

Тошев припомни, че в началото на извънредното положение банките са действали много предпазливо, като са завишили процента на самостоятелно участие при ипотечните кредити до поне 20% и са избягвали да дават заеми на лица, заети в рискови сектори като ресторантьорство, търговия, услуги. Още през май и юни банките са свалили ограниченията и отново са започнали да покриват до 85% от стойността на жилището.

Поради тази причина до спад на цените на имотите в големите градове не се е стигнало.

"COVID-19 почти не засегна кредитирането. Лихвите сега са на нивата отпреди кризата - 2.7-3.1% за ипотечните кредити и 5-6.5% за потребителските. Хората от май-юни отново започнаха да теглят заеми и през август кредитният пазар отчете ръст от 15% спрямо август м.г.", посочи Тошев пред investor.bg. Според него не се очаква скоро повишение на лихвите, защото политиката в световен мащаб била да се задържат нивата.

Най-активни в покупката на жилища са отново са заетите в ИТ сектора, и други сектори със стабилни и растящи доходи като енергетиката. Увеличават се хората, които купуват по-големи, най-често тристайни апартаменти и затова расте и средният размер на заема до 160 хил. лв.", каза Тошев. Другият тип кредитоискатели били собствениците на малко жилище, които искат да имат и второ, по-голямо. Остава висок делът и на традиционните кредитоискатели - купувачите на първо жилище.

"Прави впечатление, че ако до миналата година преобладаваха ипотеките със срок на изплащане 15-20 години, в момента разсрочването се удължава на 25 г. ", заяви Тошев.

При потребителските кредити това лято има ръст на сумите между 15 хил. и 25 хил. лв. , които се теглят от хора със стабилни доходи основно за ремонт на жилища, посочват от Кредит център. Интерес има и към потребителски кредити с по-големи суми - 40 000 - 60 000 лв., за допълване на ипотеката при закупуване на по-голям имот, съобщи "segabg.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.