Европейският парламент учреди награда за журналистика в почит на убитата през 2017 г. малтийска журналистка Дафне Каруана Галиция. В „Мрежата“ по програма „Христо Ботев“ Корин Велла, сестрата на малтийската журналистка Дафне Галиция, разказва какви бяха разследванията, които доведоха до убийството на Дафне и защо журналистиката е в опасност.

„Дафне разследваше политическата корупция. Тя разкри много случаи на престъпления с участието на правителствени служители. Пишеше истории, базирани на информация от т.нар. "Панамски документи" – доказа, че министър е притежавал компания в Панама, началникът на кабинета – също.

Разследваше банки, критикуваше практиката малтийски паспорти да бъдат продавани на заможни чужденци. Т.е. де факто продажбата на гражданство за целия ЕС. Работеше по следи, свързващи големи международни корпоративни интереси с политици в Малта.

Това бяха най-големите истории, по които работеше. И откакто започна да се занимава с тези проблеми, ситуацията за нея стана опасна, а накрая беше и убита.“

Заглушаване на истината

„Много ясно е, че тези, които направиха това с нея, искаха да я спрат, но също и да изпратят послание към други хора да си мълчат – хора, които имат информация, която биха дали на журналисти, както и към самите журналисти, разследващи подобни казуси. Убийците не се опитаха на направят смъртта ѝ да изглежда като нещастен случай. Искаха да кажат: „Ето какво може да ви се случи, ако тръгнете по същия път“. Така че, да, журналистите са в опасност.“

Корин Велла

Дипломатически натиск за справедливост

„На дипломатическо ниво натиск за справедливост от страна на ЕП или ООН би бил много ефективен, не само за нас като семейство или в памет на Дафне. Такъв натиск би бил полезен и за сигурността и безопасността на всички граждани на ЕС.

Защото, например, ако има корупционни практики в банковата система на Малта, това ще има последици за цяла Европа. Безнаказаността за убийството на Дафне би означавало увеличаване на риска за журналисти, които разследват корупцията в други държави.

Означава също така, че ако журналистите ги е страх да работят по такива казуси, ще е все по-трудно да се държи сметка на властта. Тогава корупцията ще си продължава и престъпността ще печели. Малко след смъртта на Дафне синовете ѝ предупредиха, че същото може да се повтори и на други места в Европа. Четири месеца по-късно Ян Куцяк и Мартина Кушнекова бяха убити.“

България и Малта – сходните медийни проблеми

„Много хора и в Малта, а предполагам и в България, не разбират колко важни са свободните и критични медии, за да има безопасна и функционираща демокрация. Често една част от обществото не разбира колко незаменими са медиите в опазването и на гражданските парва.

Затова, когато дадени управляващи реагират на журналистически разследвания, не отговарят на въпроси или отказват да дават интервюта, често реакцията на хората е враждебна, без да разбират, че управляващите правят това заради политически, партиен или личен интерес. Но всеки, който знае как трябва да работи демокрацията, трябва да подкрепя журналистите, независимо дали лично е съгласен с тях“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.