Възстановено е корабоплаването през Босфора след инцидента с танкера "Рава", който блокира движението напълно, съобщиха от Главното управление на бреговата сигурност на Турция.

249-метровият петролен танкер получи повреда в системата за управление, загуби скорост и се насочи към сушата.

Спасителен кораб успя да спре плавателния съд на 300 метра от брега в района на истанбулския квартал Еникьой.

Танкерът, плаващ под хърватски флаг от Новоросийск за Картахена, е изтеглен до док, където е пуснал котва.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.