Опит за незаконно пренасяне на валута с равностойност 293 374 лева предотвратиха митническите служители на Дунав мост 2 при Видин-Калафат. Това съобщават от Агенция „Митници“, цитирана от „24 часа”. Контрабандната валута е открита при проверка на товарен автомобил, управляван от турски гражданин, при излизане от България. При физическа проверка митническите служители откриват пачки с банкноти с номинал от 100, 50, 20 и 10 евро. Общото количество на установените недекларирани средства е 150 000 евро или 293 374 лв. българска равностойност. На нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение по Валутния закон, уточняват от агенцията.

От началото на годината до днес на този граничен пункт е задържана недекларирана валута в общо шест случая, показва справка на БТА в официалния сайт на Агенция „Митници“. Задържаната валута е общо 750 000 евро и 267 000 британски лири. Във всичките шест случая шофьорите са били турски граждани и валутата е била укрита в конструктивна кухина на кабината и ремаркетата на автомобилите, в багажа на шофьорите, в превозваната стока, включително и в шкаф за хранителни провизии, скрити в тенджера и в кухина на греда. На всички водачи са наложени санкции съгласно Валутния закон и са съставени актове за установяване на административно нарушение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.