За поредна година Община Девня се присъедини към инициативата, популяризираща спорта, физическата активност и балансираното хранене „Нестле за Живей активно! Град 2023“. В първия ден от кампанията предизвикателствата бяха към най-малките – децата от ДГ „Незабравка“ и учениците от СУ „Васил Левски“.

„На ентусиазма, с който малчуганите от детската градина не само се включиха в спортните игри, но и искрено се забавляваха, всички ние, възрастните можем само да завиждаме. Точно спортът, игрите на открито, разходките сред природата са най-работещите стимули за младите хора да постигат успехи и в уроците, и живота“, коментира кметът на Девня Свилен Шитов, който също бе част от спортния празник.

Най-голямата атракция в него бе баскетболната битка между отборите на учениците и на Община Девня, воден от кмета. Екипът на общинските служители показа, че не отстъпва на младите, като в схватката под кошовете успя да победи школския тим с резултат 15:12!

Предизвикателствата към всички възрасти продължават през уикенда – с пешеходен преход до местността „Кесмята“ и римската каменоломна, от която са добивали строителни материали за строежа на древния Марцианопол, спортни игри в парк „Разсадника“, състезание по спортен риболов и танцова забава за възрастни в парк „Марково“.

През 2019 г. Девня спечели голямата награда в конкурса на „Нестле за Живей активно“, като получи финансова подкрепа за изграждането на детска и фитнес площадка на открито в кв. „Река Девня“. Амбициите на общината са тази година да повтори успеха се.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.