В момента да работим за нас е въпрос на оцеляване. Ние също сме протестирали по отношения на конкретни искания, но никога не сме блокирали пътища. Това заяви в ефира на bTV Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи.

Тя обясни, че не са се обвявали срещу блокадите, но са изпратили благодарствено писмо на МВР, след като те бяха премахнати.

„Смятаме, че възпрепятстването на дейността ни изключително тежко се отразява в момента на всички нас. Браншът беше засегнат изключително много от пандемията от коронавирус, каза Милтенова пред камерата на bTV.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.