Концерт-спектакъл „Младостта пее и танцува” с участието на Николина Чакърдъкова ще слушат варненци и гостите на града за празника на район „Младост“. Събитието е насрочено за събота, 10-ти октомври, от 18 ч. на сцената на летния амфитеатър в Общинския спортно-развлекателен комплекс "Младост". В концерта ще участват още Мария Чакърдъкова, Боби Шапков, Петя Шапкова и Неврокопският танцов ансамбъл. Традиционният водосвет за здраве и благополучие на жителите на района ще бъде навръх празника - 12-ти октомври (понеделник), от 11 часа, в храм "Св. пророк Илия", съобщават от пресцентъра на районното кметство.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.