Вчера следобед изтече крайният срок за регистрация на кандидатурите за кмет и общински съветници, съобщи БНР.

Кметът на Варна Иван Портних от ГЕРБ ще се бори за своя нов мандат. Негови опоненти ще бъдат Коста Стоянов от „Възраждане“, Павел Раличков от БСП, Петър Николов от „Български Възход“, Пламен Костадинов от „Граждани на Общината“, Мария Тодорова от „ЛЕВИЦАТА!“, Христо Димитров от „Алтернативата на гражданите“, Благомир Коцев от „Продължаваме промяната – Демократична България“, Ивайло Костадинов от „Има такъв народ“ и Илия Костадинов от „Средна Европейска класа“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.