На 30 май в 17.30 часа в двора на Археологическия музей – гр. Варна,ще бъдат обявени победителите, в литературния конкурс за ученици от 1. до 7. клас на тема „Зелени приказки“, организиран от Международен литературен фестивал „Варна Лит“. Конкурсът приключи на 10 май в 24.00 часа. В него взеха участие 226 участници от 26 варненски училища. Има автори от 11 града на страната, освен гр. Варна.

Професионалното ни и детско жури ще обявят петимата победители.

Отличените приказки ще бъдат публикувани на автобусни спирки в централната част на Варна през предстоящия летен сезон.

Училищата, от които има участвали автори, в началото на следващата учебна година ще получат кошчета за разделно събиране на отпадъци.

Ще бъдат раздадени награди, ще има фокуси, и още много изненади!

Конкурсът се осъществява в рамките на проект „Зелени приказки“, който се  реализира благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за нашето утре“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум.
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.