По време на днешната сесия на Общинския съвет във Варна, кметът на града, Иван Портних заяви, че е наясно със ситуацията и с това, че някои партии се опитват да ескалират напрежението. Партии, които не могат да се похвалят с чисто минало.

Иван Портних отбеляза и опитите кампанийно да се свиква извънредна сесия на Общинския съвет, само с една декларация, в която липсва всякаква конкретика, съобщава “Днес+”. Ето какво каза още той по време на изказването си в работата на днешната сесия на Общинския съвет във Варна:

"Аз разбирам всички млади хора, които не могат да приемат нещата, които са с предистория. Защото дори и аз като човек не го приемам. Не съм съгласен с много практики и много неща, които са се случили.

Тук не е мястото да коментираме тези въпроси, но не стана ясно, кой е продал Алея Първа на ТИМ, а вие години наред трупате политически актив, скачайки точно срещу това. Само, че тези млади хора трябва да го знаят това.

Вашият местен лидер е собственик на фирмата, която по време на вашето управление бе замесен в тази дейност.

Простичко искам да кажа... в крайна сметка, има бюджет приет с програма за изпълнение.

Вие апелирате да работим, аз също искам да работи ОбС.

И преди сесия да хвърлите една бомба, която е без анализ, без конкретни предложения

Изправени сме пред изключителни предизвикателства. Пред коронавируса, и същевременно да сме достатъчно гъвкави, за да можем да п0одпомагаме и икономическия и социалния живот.

Варна има уникалната възможност на базата на своите шест университета, аз непрекъснато го повтарям, защото Варна има с какво да се гордее.

Има 30 000 млади хора, които учат в тези университети. Всеки един от нас тр5вбва да се гордее с това. Градът ни е несъпоставим с други областни градове в този аспект.

Знаете, че предната седмица бяха тук и заместник министър-председателят Томислав Дончев и министъра на икономиката Емил Караниколов.

Изключително много работим за утвърждаването на Варна като град на знанието. Нови научно-изследователски мощности и капацитет за привличането на друг тип производства в промишлено-индустриалната ни зона. Производства, свързани с по-висока добавена стойност, защото Варна е градът, различен от столицата, и може да осигури на инвеститорите именно най-важното което те търсят.

Защото поляни има навсякъде, но човешкия ресурс, това го има Варна.

В момента се събират подписите на Националния експертен съвет неприсъствено МРРБ и се надявам тука до дни буквално ОУП на Аксаково, където е голямата ни зона, което вече дава ясна перспектива за конкретни стъпки от тук нататък. Министъра на икономиката беше тука преди дни, когато всички тези стъпки бяха изброени.

Да, в Пловдив от вече доста години има индустриална зона и има над 400 предприятия.

Въпросът е, че Варна и региона прод6ължава да има по-голям БВП на глава от населението, което е индикатор за това, което нашето общество прави. Брутната заплата, вие виждате, че нараства във Варна с над 10%

По-висок е процентът на чуждестранните инвестиции, това са безусловните факти. И пак казвам, че това се дължи на различния профил на града ни и икономиката, основана на знания и това трябва да се предизвикателството ни занапред. Така, че имаме много път да извървим и аз вярвам, че с този ОбС ще успеем да стигнем наистина до конструктивна работа по теми, които дадоха нов хоризонт на развитие на база на потенциала и проектите по които работим съвместно с нашите университети.

И да се върна с темата с декларациите.

Това си е работа на опозицията да критикува, но когато има чисто манипуалативни декларации, които се опитват да внушат на младите хора определени неща, от хора, които всъщност не могат да дадат обяснение.

Пак ще кажа – ще продължим с колегите с по-детайлните справки, за да може обществеността да се запознае. С един отговор в групата за Морската градина, където много хора най-искрено се борят.

Връщам се на темата за Добрева чешма. Да, темата наистина е актуална, всички добре знаем, тази малка част на града ни, но се развива.

Имаме стъпки да предприемем, и ще вземем експертните решения.

Така, както сме поели ангажимент към всички варненци, който ще изпълним.

Имаме да вършим работа, която касае предизвикателствата, свързани с коронавируса, с бюджетните параметри, които са предмет на натиск в момента. С мерките, които сме предприели и а подпомагаме бизнеса.

Пакетите мерки, които са свързани с туристическия сезон.

По темата с въпросите на г-н Ганев, аз мисля, че прокуратурата ще излезе;

За Галата ми се иска да коментирам. Ние тази тема трябва да я разгледаме, всички заедно

През ум не трябва да му минава на човек, че някой някъде ще строи там.

Същата работа като в Аспарухово. И вече три години нищо не се случва там защото ние се обясняваме, защо и какво не може.

Този терен трябва да бъде парк, защото няма как да бъде използвано за друго. Да няма никакви строителства и да могат хората.

Хвърляме бомби от нищо. Аз не съм внасял предложение.

Такива теми имаме още няколко.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.