„Община Бургас е създала комисия, която също да изготви проект за осигуряването на резервни количества питейна вода. Дружеството „Водоснабдяване и канализация“ в Бургас има готов идеен проект за осигуряването на резервни количества питейна вода от язовирите „Порой“ и „Ахелой“, заяви кметът Димитър Николов пред БНР по повод днешното изказване на министър Емил Димитров пред депутатите в Народното събрание. .

И продължи: Те ще бъдат използвани, ако продължава да спада нивото на язовир, който водоснабдява Бургаска област –„Камчия“. 60 млн. лева е стойността на проекта. Парите са осигурени от държавната компания „ВиК холдинг“.

Близо 3 години продължава сушата в Бургаска област. Това е причината за намаления дебит на река Камчия. От ВиК дружеството са изчислили, че количествата вода в момента ще стигнат до края на месец май. Дотогава трябва да е готов проектът за осигуряването на резервни количества вода от язовирите „Порой“ и „Ахелой“, каза говорителят на дружеството Димитър Гюров.

По-рано днес министърът на околната среда Емил Димитров предупреди за надвиснала водна криза, най-вече в Бургас.

От трибуната на Народното събрание той изнесе данни за състоянието на водния сектор у нас, както и предупреди, че заради чиновническо бездействие Бургас и Южното Черноморие са изправени пред режим на водата през пролетта на следващата година.

Няма опасност от водна криза в Бургас, увери кметът на града. Нещо повече - няма опасност от воден режим и по Южното Черноморие.

„Аз се изненадах изключително много, защото стана така, че ние, които сме потребителите, клиентите на ВиК - на наша територия нито има язовир, нито има кладец, които да са собственост на община Бургас, и които законно си плащаме всеки месец потребяемата вода, ние ще станем виновни за липсата на вода, която не е на наша територия, за която не отговаряме и не е в нашите правомощия“, обясни ситуацията Николов.

„Въпреки всичко, на няколко пъти сме изпратили писма до ВиК асоциацията на територията на Бургаска област, до областния управител, до МРРБ и до МОСВ за предприетите мерки, които ще обезпечат резервно водоподаване в случай, че се случи безвалежна зима. И ВиК-Бургас, и министерствата ни увериха, че в момента се прави всичко необходимо, взето е решение в министерски съвет, за което адмирирам премиера, че са осигурени два резервни язовира, които също не са на територията на община Бургас - язовир „Ахелой“ и язовир „Порой“.

„За реконструкцията са осигурени средства от националния ВиК-холдинг. Мисля, че бяха 75 млн. лв. В момента текат процедури, за да се реконструират водовзимачните кули и язовирните стени и за пролетта тези два язовира да могат да функционират, и ще имаме резервно водоподаване“, посочи бургаският кмет мерките, които са предприети до момента за обезпечаване на резервното водоподаване към Бургас.

„Въпреки това, лично директорът на ВиК ми гарантира, че ако се случи да намалеят обемите в язовир „Камчия“, да се застраши водоподаването на територията на Бургаска област - не само на територията на община Бургас, защото сме достатъчно много общини, то тогава ще спрат водоподаването към Варненска област. Там има резервни водоизточници - язовири и кладенци и в най-критичния момент вода за Бургаска област и Южното Черноморие ще бъде обезпечена, и няма да бъде застрашен летният сезон, включително и за консумацията на територията на град Бургас“, подчерта Николов.

Така по думите му водна криза и режим на водата не се очаква да има и гражданите на Бургас и жителите на областта ще имат достатъчно питейна вода.

„Ние сме клиенти и си плащаме за тази услуга - доставка на питейна вода, която не идва нито от нашата територия, нито се организира от община Бургас. Нито сме собственици на язовири, нито на ВиК-трасета, На няколко пъти са ни информирали и уверили, че няма да има воден режим“, дебело изтъкна Димитър Николов.

„Ние в община Бургас какво сме направили - от няколко месеца аз съм свикал и назначил комисия, в която влизат ВиК-инженери и специалисти по геодезия, представители на ВиК-Бургас, заместник-кметът по строителството и те в момента работят и са готови с предложение за алтернативни източници на територията на град Бургас - това е за наша си консумация, за града. Но пак да кажа - градът е едно, областта е друго. Каквото е необходимо от нас като административни решения, включително и някакви други, финансови например, ние сме на линия“, завърши темата кметът на Бургас.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.