Папа Франциск заяви, че клюките са "напаст, по-лоша и от Ковид-19", която се опитва да раздели католическата църква, предаде Асошиейтед прес.

Папата се отклони от предварително подготвения текст, за да повтори честото си оплакване за клюките в църковните общности и дори във ватиканската бюрокрация. На седмичната си благодарствена молитва той не спомена подробности, но подчерта, че дяволът е "най-големият клюкар", който се опитва да раздели църквата с лъжите си.

"Моля ви, братя и сестри, нека се опитаме да не клюкарстваме", заяви Франциск. "Клюките са напаст, по-лоша от Ковид-19. По-лоша. Нека направим голямо усилие: Никакви клюки!"

Папата отправи призива си, докато коментираше част от Евангелието, говореща, че хората трябва да се порицават насаме, когато направят нещо лошо. Католическата йерархия отдавна разчита на тази "братска корекция" между свещениците и епископите, за да ги накара да променят поведението си, когато съгрешат, без да оповестява проблемите публично.

Жертви на сексуални злоупотреби заявиха, че тази форма на порицания насаме е позволила на злоупотребите в църквата да продължават и е дала възможност както на извършителите, така и на висшестоящите, прикрили деянията им, да избегнат наказание, съобщи БТА.
 

Снимка: Associated Press

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.