Трима кандидати са класирани за съдия в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), съобщиха от Министерството на правосъдието, цитирано от БТА. Тримата кандидати за поста са - Галя Вълкова, която е съдия от Софийски градски съд, омбудсманът проф. Диана Ковачева и Драгомир Йорданов, преподавател в университета в Страсбург.

Те са избрани от комисия по подбор, председателствана от проф. Пламен Панайотов. От правосъдното ведомство посочват, че Министерският съвет трябва да приеме до 5 юли 2023 г. решение за одобряване на тримата класирани, както и на резервния списък с кандидати за съдии в ЕСПЧ, след което да изпрати имената на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, която избира съдиите в съда в Страсбург.

Мандатът на действащия български съдия в Страсбург Йонко Грозев изтича на 12 април 2024 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.