Йен-и Джен е от новото поколение „български“ писатели, макар да е родена в Китай преди 24 години. Издателство „Фабер” пусна на пазара сборника ѝ с разкази „Отдалеч” – 15 истории от Китай, написани от студентката по българска филология в Пекин, която от една година е в България и специализира българистика в Софийския университет.

По време на специализацията си Йен-и Джен попада на творчески курс при Здравка Евтимова. Тя ѝ дава идеята да пише за Китай. Йен-и Джен е единственият чужденец в класа ѝ, но никога не е усетила пренебрежение, дори напротив – чувствала се е постоянно насърчавана, благодарение на усърдието на преподавателката е подобрила езика си и е получила много полезни съвети. Здравка Евтимова е и автор на предговора на книгата.

Йен-и Джен споделя, че е повлияна най-силно от съвременния китайски писател Ю Хуа, защото „той пише истории, които дават на читателя много емоции едновременно – смях, тъга, жал. И всичко това – без да бъдат видимо демонстрирани. Това е характерно за китайския народ – ние изпитваме много дълбоки чувства, които не показваме наготово на всеки”, каза Йен-и Джен за „Площад Славейков”

Йен-и означава радост, но Джен си е харесала българското име Илияна. Книгата ѝ излезе точно на имения ѝ ден по българските традиции, на Илинден. Илияна от Гуанджоу споделя, че България и Китай имат нещо много общо – и двете страни са с древна история и не са променяли традициите си от прастари времена.

Издателят Нейко Генчев написа за книгата:

„В книгата, наречена „Отдалеч“ (защото е създадена тук, далеч от родината й) тя е събрала 15 истински истории от Китай, преживяни или наблюдавани от нея. Истории, разказани умело, но и толкова искрено, че ни потопяват напълно в китайската действителност. Те ни разкриват непознати страни от живота в модерното китайско общество и в същото време съвсем деликатно ни помагат да разберем, че в същността си всички сме еднакви — просто хора. Истории, разказани с един специфичен „магичен наивитет“, който при Йен-и си е напълно естествен, и който докосва някаква позната нашенска струна – позабравена, но незаличена, останала ни от времената преди 89-а…”

Йен-и Джен се надява някой ден сборникът ѝ с разкази, написан на български, да бъде преведен на китайски, допълва “Площад Славейков”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.