Китай изстреля безпилотен космически апарат към Марс. Сондата полетя в космоса с ракета носител от космодрума Вънчан, на южния китайски остров Хайнан.

Очаква се апаратът Тянвън-1 ("Въпроси към небето") да достигне до Марс през февруари 2021 г.. Той е оборудван с различни научни инструменти за изследване на атмосферата и повърхността на планетата за следи от вода и лед.

Сондата има за цел да навлезе в орбитата на Марс, да кацне на Червената планета и да пусне малък марсоход, който да извърши изследвания на нейната повърхност, съобщава "Moreto.net".

Космическият кораб ще измине най-малко 55 млн. километра, за да достигне повърхността на Червената планета.

Това е първата самостоятелна китайска мисия до друга планета. Тя е заявка за световна лидерска роля в космическата сфера и израз на технологична мощ и амбиции от страна на Китай, отбелязва "Ройтерс".

Ако мисията на Тянвън-1 е успешна, Китай ще стане третата държава, след САЩ и бившия СССР, успяла да спусне космически апарат на повърхността на Марс.

Китай за последен път направи опит да осъществи мисия до Марс през 2011 г., когато работи заедно с Русия, но опитът се провали.

В момента осем апарата - американски, европейски и индийски - са в орбита около Марс или на повърхността му. В неделя ОАЕ изстреляха от Япония своя сонда към Червената планета. В близките месеци се очаква и нова американска мисия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.