Китай изразява решителен протест пред САЩ във връзка с наложените санкции срещу 11 китайски официални представители и ще защитава твърдо своите национални интереси. Това съобщи днес канцеларията на Централното народно правителство на Китай в Хонконг, цитирано от ТАСС.
"Изразяваме категоричното си недоволство и решителен протест. Китайското правителство твърдо ще брани националните суверенитет и сигурност и ще отстоява интересите, от които зависи развитието на нашата страна", се казва в изявление, публикувано на сайта на ведомството.
Вчера американското министерство на финансите наложи санкции на 11 официални лица от континентален Китай и Хонконг. Сред лицата в списъка, които попадат в обхвата на мерките, е и ръководителят на администрацията на специалния административен район Кари Лам, съобщи БТА.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.