"Тази година ще отменим празника на селото, който отбелязваме през месец август ", съобщи кметът на село Казашко Гергана Петкова.
"Планувахме тази година празникът да бъде мащабен. Нашите приятели от побратим град в Русия, трябваше да пристигнат тук над 15 човека от техния кубански хор, за да направим грандиозно шоу. За съжаление, това няма да се случи", допълни Петкова.
Все пак празникът на селото ще бъде отбелязан с виртуален концерт в страницата "Казашко-Варна".
За ситуацията около месеците на социална изолация, Гергана Петкова коментира, че хората в селото са били много сплотени и организирани, съвестни и спазващи правилата, помагащи на този, който е в нужда и в беда.
Храна от инициативата "Защото сме хора - Варна", е стигнала и до нуждаещи се в Казашко. За тази инициатива кметът Петкова благодари на всички съпричастни и подали ръка, припомня “Moreto.net”.
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.